Det du får med økologien

Det, du får, når du sætter økologiske fødevarer på bordet, er fødevarer, der er underlagt et sæt regler, der alle skal overholdes af den landmand, der har produceret varerne.

Når det kommer til planteafgrøder er det en betingelse, at de alle er fremstillet uden brug af kunstgødning eller pesticider. For så vidt angår dyrene, skal alt deres foder være økologisk dyrket, og der er samtidig strenge regler til dyrevelfærden. Det er i sig selv noget, der gør økologiske varer mere attraktive for rigtig mange, for her er der fødevarer, hvor fokus på det gode findes på alle fronter, hvor landmanden tager det alvorligt, og hvor du kan støtte op om disse principper i dit lokale supermarked.

Fordele ved økologien

Der er derfor mange begrænsninger for en drift og dermed også for, hvilke produkter og hvor mange af dem, der kan leveres til dit spisebord. Men da fordelene overskygger ulemperne ved et økologisk landbrug, kommer der flere og flere til, som sikrer, at alle forbrugere har rig mulighed for at vælge det til på samme måde, som producenterne vælger at fremstille det.

Udbyttet er ikke så stort, som i et konventionelt landbrug, og det er med til at priserne på økologi er tilsvarende højere. Det du derfor får for dine penge er derfor ikke kvantitet, men derimod kvalitet. Tættere fibre i planter og kød gør, at mange mener, det ikke kun er sundere for dig at spise og lettere for dig at optage næringsstofferne, men at du samtidig ikke behøver spise så meget mad, som du ellers ville.

Om det forholder sig sådan, må være op til den enkelte, men det der er helt sikkert ved en økologisk hverdag er, at der er fokus på dyrevelfærden, at der er fokus på miljøet, at der findes myriader af liv i økologiske marker, og at det giver naturskønne områder i hele landet og udenfor landets grænser.

Alt det er det hele værd for rigtig mange mennesker, og samtidig vil mange opleve, hvordan maden er behandlet mere nænsomt, der samtidig bringer den bedste smag frem i det hele.

Men økologi er mere en bare den mad, du spiser, og den dyrevelfærd og respekt for nature, der ligger i dette. Det er muligheden for at få økologiske og bæredygtige produkter ind i hverdagen gennem meget andet, som vi alle står og bruger hver eneste dag, uden vi tænker over det.