Økologi i hele verden

Fordi udbyttet helt naturligt er lavere ved et økologisk landbrug, så vil de fleste mene, at det ikke er muligt at omlægge produktionen på verdensplan og dermed sikre, at der alene produceres økologiske fødevarer. Et langt stykke hen ad vejen er det korrekt, men også her er der gode nyheder.

Ny forskning på området viser nemlig, at det kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig også minusser, og det er altid dem, der bliver den største udfordring.

Det kræver en indsats for os alle sammen

Hvis vi alle kan sikre, at spildet af fødevarer minimeres, og hvis vi alle kan lære at omlægge vores kost, så er det en mulighed, som for bare et par år siden virkede som et Utopia. Det virker stadig lidt sådan, for reelt er det svært, ja næsten umuligt, at få mere end otte milliarder mennesker til at omlægge deres kost og deres landbrug.

Men med en fælles indsats og en langsom omstilling, så er det muligt. Intet kan med succes opnås med tvang, og det skal en omstilling til et økologisk landbrug heller ikke på nogen måde. Med oplysning og uddannelse kan det nås som et fælles mål.